Idealny raport z czasu pracy

Załóżmy, że jest się już użytkownikiem timetrack, aplikacja została już zainstalowana a klienci i projekty dla których będzie mierzony czas są już zdefiniowani.

Musimy teraz otrzymać listę zawierającą zapisane godziny i udostępniać ją w programie Outlook.
Najpierw trzeba zarejestrować czas pracy za pomocą ściągniętej aplikacji. Następnie trzeba się zalogować do swojego konta na stronie www.timetrack.eu, i dodać raport.

Kiedy okno tworzenia nowego raportu się otworzy, trzeba uzupełnić:

 1. W zakładce „ogólny” wpisać nazwę raportu, wybrać szablon o nazwie „pozycje kalendarza Outlook” a następnie w „okres” wybrać potrzebny okres .
 2. W zakładce „planowanie” pod „wyślij do” wpisać adres e-mail, na który zostanie wysłany raport. W powtarzalności wybrać „prosta” i w „co” wybrać opcję „tygodnie” a następnie zapisać i zamknąć.
  Nowo stworzony raport powinien być teraz widoczny w kolumnie „raporty”.

summary-report-800x800

Przetestuj

  Teraz możesz sprawdzić, czy utworzony raport jest dokładnie taki, jaki miał być. Otwórz raport, używając ikony ołówka i wybierz opcję „wyświetl raport”. Jeśli wszystkie ustawienia zostały wpisane poprawnie, to otrzymasz podgląd CSV wybranymi przez siebie danymi.
  Plik zostanie wysłany na wskazany adres mailowy.

  Plik zostanie wysłany automatycznie, we wskazanym przez Ciebie terminie. Następnym krokiem, po otrzymaniu raportu drogą mailową, jest zapisanie pliku w wybranym miejscu, np. w folderze „Moje dokumenty”.
  Importuj do pliku Outlook.
  Gdy chcesz importować plik do programu Outlook, należy kliknąć „Plik”, a następnie wybrać „import i eksport”.
  Następnie kliknij na „Import z innego programu lub pliku” i wybierz format z wartości oddzielonych przecinkami (comma seperatedvalues).
  Kliknij „szukaj” i wybierz niedawno otrzymany plik. Następnie wybierz kalendarz, do którego chcesz importować / zapisać dane.